Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Resultaten

De stichting Water-Stop.NU is een lobbygroep met een duidelijke doelstelling. Hier leest u meer over onze doelstelling.

Het afgelopen jaar (juli 21 – juli 22) heeft de stichting – in samenwerking met genoemde partijen – onderstaande acties gerealiseerd en/of uitgezet:

 • Overleg met bestuurlijke partijen: gemeente Meerssen, Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat, Deltares en Provincie:
  • Het gevraagd en ongevraagd geven van advies en lobby, o.a. resulterend in een deels aangepaste werkhouding van waterbeheerders.
  • Het samen met gemeente Meerssen, Waterschap Limburg en burgers ontwikkelen van een crisisnoodplan ter reducering van wateroverlast. 
  • Het samen met gemeente Meerssen opstellen van een lijst met risico’s en verbeterpunten ten aanzien van hoogwaterbescherming inclusief bewaking van de voortgang. Een goed voorbeeld van behaalde resultaten zijn:
   • Schoonmaakwerkzaamheden van watervoeringen, zoals sifon, kwelgoten, duikers en buizen door gemeente, Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg.
 • Contact met TU Delft over onderzoek naar oorzaak, risico’s en oplossingen. Dit heeft o.a. geresulteerd in tweeledige opdrachten voor studenten: een initiële studie en een afstudeeropdracht. De eerste resultaten worden na de zomervakantie 2022 verwacht.
 • Contacten met regionale en nationale media met als doel het blijven genereren van aandacht voor de specifieke problematiek van de Geulmonding.
 • Contacten met bestuurskundigen voor uitwisseling van standpunten en inwinnen van advies.
 • Contacten met de Veiligheidsregio ter bevordering van proactief werken aan verbeteren van veiligheidsscenario’s. De stichting is van mening dat burgers het recht hebben om te weten wat het veiligheidsniveau is in het gebied waar ze wonen.
 • Contacten met natuur- en milieuorganisaties om hoogwatertoevoer te helpen beperken.
 • Contacten met Deltacommissaris: lobby en informatie-uitwisseling.
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: lobby en informatie-uitwisseling.
 • Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal: lobby en informatietoespeling.