Water-Stop.NU

Contact Info

contact@water-stop.nu

Informatie

Vergaderdata

Het bestuur van de stichting vergadert 10 keer per jaar.


Meer weten over de bestuursvergadering of agendapunten aandragen? Neem contact op met een van de bestuursleden.


De werkgroepen Externe Contacten/Strategie, Communicatie, Financiën en Buurtactie vergaderen al naar gelang de noodzaak.